​​​


 • THỜI GIAN LÀM VIỆC

  ​Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00-17:00

  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2017

  Tháng 1
  - Ngày thứ sáu: Ngày 01 tháng 01 năm 2017 (Tết Dương lịch)

  - Ngày thứ sáu: Ngày 27 tháng 01 năm 2017 (Ngày 30 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày thứ ba: Ngày 28 tháng 01 năm 2017 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày thứ tư: Ngày 29 tháng 01 năm 2017 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Nam)                                               - Ngày thứ năm: Ngày 30 tháng 01 năm 2017 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam)                 

  Tháng 4

  - Ngày thứ hai: Ngày 06 tháng 4 năm 2016 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)

  - Thứ hai: Ngày 30 tháng 4 năm 2017 (Ngày Giải phóng miền Nam)

  Tháng 5

  - Thứ 3: Ngày 01 tháng 5 năm 2017 (Ngày Quốc tế Lao động)

  Tháng 9

  Thứ sáu: Ngày 02 tháng 09 năm 2017 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

   

  Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại

   

 • ​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​