Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Sihanoukville - Vương quốc Campuchia
310, Ekareach Blvd, Khan Mittapheap, Sihanoukville. Vương quốc Campuchia
Tel (Bộ phận lãnh sự): +855 - 34- 934039
Fax: +855 - 34- 933669
Email : tlsqvn.siha@mofa.gov.vn
Website : http://www.vietnamconsulate-shihanoukville.org/vi/

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​